Судлаачид

Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн лаборатори, Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Bayarenkh
Батсүхийн Баяр-Энх, магистр, малын их эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Мал, амьтны даавар, дааврын гаралтай өвчин, эмгэг судлал
  • Мал, амьтны халдваргүй өвчин судлал, нөхөн үржихүйн өвчин судлал
  • Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, микробиологи

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах