International cooperation of IVM

We have been cooperating with over 30 internatonal institution, university, company and agency with similar function.
IVM_cooperation

 1. International Atomic Energy Agency IAEA
 2. Japan Internation Cooperation Agency JICA
 3. European Union EU
 4. Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine and NRCPD, Japan
 5. Kagoshima University, Japan
 6. Tottori University, Japan
 7. Animal and plant quarantine agency, South Korea
 8. Florida National University, USA
 9. the University of Iowa Center for Emerging Infectious Diseases, USA
 10. Inje University, South Korea
 11. The Czech University of Life Sciences Prague, Czech
 12. Korea Disease Control and Prevention Agency KDCPA, South Korea
 13. Korea food research institute KFRI, South Korea
 14. Canadian Food Inspection Agency, Canada
 15. The Korea Zoonosis Research Institute (KoZRI) of CBNU, South Korea
 16. Chungbuk National University, South Korea
 17. Russian academy of medical science, Russian Federation
 18. FGBI “ARRIAH” буюу холбооны засгийн газрын санхүүжилттэй "Холбооны улсын Мал амьтаны эрүүл төв", Оросын Холбооны Улс
 19. Антибоди терапи, ХХК, Солонгос улс
 20. Якутын мал эмнэлгийн шинжилэх ухааны судаалгааны хүрээлэн, Оросын Холбооны Улс
 21. Оросын Шинжлэх Ухааны Академийн харьяа, Мал эмнэлгийн эмгэг судлалын судалгааны хүрээлэн, Оросын Холбооны Улс
 22. Оросын Анагаах Ухааны Академийн харьяа, Д. И. Ивановын нэрэмжит Вируслогийн хүрээлэн, Оросын Холбооны Улс
 23. В. Р. Пилиповын нэрэмжит буриадын хөдөө аж ахуйн академи, Оросын Холбооны Улс
 24. Солонгосын биотехнологи ба биошинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн,Солонгос Улс
 25. Өвөрмонголын мал эмнэлгийн судалгааны хүрээлэн, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
 26. Шанхайн мал эмнэлгийн шинжлэх ухааны хүрээлэн, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
 27. Biotechnology institute of Kirgizstan, Kirgizstan