Laboratory of helminthology

ivm helmint laboratory

Reseach topic

In accordance with the trends of modern veterinary science in the developed countries of the world, we have intensified the research on diagnostics of helminthiasis in animals by microscopic, molecular genetics and serological methods, to confirm the diagnosis, we use biological methods.

Our research works are intended to develop and introduce regional and world-class zoonotic helminth techniques and technologies to industry, services and markets.

Projects

RESEARCHERS

2014 оны байдлаар тус лаборатори нь профессор, шинжлэх ухааны доктор 1, МЭ-ийн ухааны боловсролын доктор 1, докторант 1, магистр 1. баклавер 1 нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Лабораторийн эрдэм шинжилгээний ажилчид Япон, Солонгос, Австра, Герман, Малайз, Филиппин зэрэг орнуудад магистр, докторын зэрэг хамгаалсан болон урт, богино хугацааны сургалтанд хамрагдаж, олон улсын хурал, зөвлөгөөнд оролцох зэргээр нарийн мэргэшсэн хүний нөөцтэй.

History of laboratory