Core technology projects

Started year: 2012

2012-2015 он
"Малын халдваргүй өвчнөөс эрүүлжүүлж, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх эм, бэлдмэлийн технологи" in frame the project
Implemented subprojects:

Implemented laboratory: Manager: Yandag Ganbold