Судлаачид

Гельминт судлалын лаборатори, Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Lkhagvatseren
Сүхбаатарын Лхагвацэрэн, PhD, малын эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Мал эмнэлгийн гельминт судлал
  • Гельминт үүсгэгчийн бүтэц зүй
  • Амьтны болон зоо-гельминтозын тархвар зүй
  • Гельминтоз эсэргүүцэх эмийн ургамлын судалгаа
  • Хачгаар дамжих халдварын тархвар зүй

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах