Судлаачид

Эм хор судлалын лаборатори, Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Baterdem
Болдын Бат-Эрдэм, Магистр, Биотехнологич
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Биологийн идэвхийн In vitro туршилтууд
  • Антиоксидант идэвхи
  • Элэг хамгаалах үйлдэл
  • Эсийн өсгөвөр

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах