Эмгэг судлалын лаборатори

bodis soliltsoo

Үйл ажиллагаа

Тус лаборатори нь мал амьтанд тохиолддог халдварт, паразит өвчин, төрөл бүрийн хордлого, халдваргүй өвчний үед эрхтэн систем, эд эсэд үүсдэг эмгэг бие бүтцийн өөрчлөлтийг тухай өвчний явцын байдалтай нь шат дараалан холбон судлах, өвчин эмгэгийн мөн чанар, эмгэгийн үйл явц, шалтгааныг онолын үндэстэйгээр судлан тайлбарлах, төрөл бүрийн эмгэгийн шалтгааныг тогтоох өвчнийг оношлох, ялгаварлан оношлох, оношийг баталгаажуулах зорилгоор ажиллаж байна.

Төслүүд

Судлаачид

Тус лаборатори 2021 оны байдлаар МЭ-ийн ухааны боловсролын доктор 1, докторант 2, магистр 2 нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Лабораторийн эрдэм шинжилгээний ажилтнууд нь мал эмнэлгийн эмгэг судлалын чиглэлээр 7-21 жил ажилласан, Япон, Малайз, Америк зэрэг орнуудад урт, богино хугацааны сургалтанд хамрагдаж, олон улсын хурал, зөвлөгөөнд оролцох зэргээр нарийн мэргэшсэн судлаачид юм.

Ахмад үеийн судлаачид

Лабораторийн судалгааны чадавх

Түүхэн замнал