Вирус судлалын лаборатори

ivm viruslogy

Үйл ажиллагаа

Монгол орны мал, амьтны вируст өвчнийг оношлох, урьдчилан сэргийлэх арга боловсруулах, шинээр болон дахин сэргэж буй вирусын халдварт өвчнүүдийн молекул биологийн судалгаа хийх.

зэрэг өвчнүүдтэй тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээг боловсруулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв.

зэрэг вирусын өвчнүүдийг шинээр оношлов.

Төслүүд

Бүрэлдэхүүн

Тус лабораторид боловсролын доктор - эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 3, боловсролын доктор - эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан 1, докторант - эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан 1, магистр - эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан 2, магистрант - эрдэм шинжилгээний дадлагажигч 1 ажилтан, нийт 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Түүхэн замнал