Судлаачид

Эм хор судлалын лаборатори, Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Otgonsugar
Пунсанцогвоо Отгонсугар, Малын их эмч, Япон хэлний орчуулагч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Эмийн болон хорт ургамлын фитохимийн судалгаа
  • Сорилын фармакологийн судалгаа
  • Фармакогнозын судалгаа

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах