Судлаачид

Эм хор судлалын лаборатори, Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Selenge
Хишигийн Сэлэнгэ, Магистр, Малын их эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Эмийн болон хорт ургамлын биологийн идэвхит бодисын судалгаа

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах