Судлаачид

Эм хор судлалын лаборатори, Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Undrakhbayar
Цэрэндоржийн Ундрахбаяр, магистр, малын эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Бог малын мялзангийн ийлдсийн тандан судалгаа
  • Хорт ургамлын фитохими-ургамлын хоёрдогч метаболитын судалгаа
  • Биологийн идэвхит бодисын сорилын фармакологийн судалгаа

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах