Судлаачид

Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн лаборатори, Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Mungunsar
Чулууны Мөнгөнсар, магистр, биологич
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Хүнсний халдвар, хордлого үүсгэгчид
  • Малын гаралттай бүтээгдэхүүний бохирдол, эрүүл ахуйн судалгаа
  • Хүнсний халдвар, хордлого үүсгэгчдийн молекул биологийн судалгаа

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах