Судлаачид

Молекул генетикийн лабораторийн эрхлэгч

profile myagmarsuren
Пунсанцогвоогийн Мягмарсүрэн, Доктор (Ph.D), Малын их эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Адууны хачгийн халуун өвчний оношилгоо
  • Хачгаар дамждаг өвчний тархвар судлал
  • Эгэл биетнээр үүсгэгддэг өвчний тархвар судлал

оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах