Судлаачид

Молекул генетикийн лабораторийн эрдэм шинжилгээний ажилтан

profile Zoljargal
2. Мягмарын Золжаргал, Магистр, Малын их эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Адууны хачгийн халуун өвчний оношилгоо
  • Хачгаар дамждаг өвчний тархвар судлал
  • Эгэл биетнээр үүсгэгддэг өвчний тархвар судлал

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах