Судлаачид

Төлийн физиологи, эмгэг судлалын лаборатори, Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Bulgan
Болдбаатар овогтой Булган, Магистр, Малын их эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Тэжээл боловсруулалтын физиологи, ашигтай микрофлорын судалгаа
  • Төл малын амьсгалын замын эмгэгийн оношлогоо

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах