Судлаачид

Эмгэг судлалын лаборатори, Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Nymdolgor
Уранбилэгийн Нямдолгор, Магистр, Малын их эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Ямааны цэцэг өвчний вакцины идэвхийн судалгаа
  • Мал эмнэлгийн халдварт, халдваргүй, паразиттах өвчний эмгэг судлал

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах