Судлаачид

Эмгэг судлалын лаборатори, Эрдэм шинжилгээний ажилтан

profile example
Гүрдорж овогтой Соёлмаа, Магистр, Малын их эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Иммуногистохимийн шинжилгээний аргазүй эзэмшсэн
  • Малын зарим халдварт өвчний эмгэг судлал
  • Малын зарим халдваргүй өвчний эмгэг судлал

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах