Судлаачид

Үржлийн эмгэг, даавар судлалын лабораторийн эрхлэгч

Tsevegdorj
Чимэдцэрэнгийн Цэвгэдорж, доктор (Ph), Малын их эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Малын үржлийн эмгэг, эх барих, гинекологи
  • Биохимийн чиглэлээр
  • Эм бэлдмэлийн технологи
  • Зохиомол хээлтүүлэг

оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах