Судлаачид

Үржлийн эмгэг, даавар судлалын лабораторийн эрдэм шинжилгээний ажилтан

uyen
Эрдэнэцогтын Үен, Магистрант, Малын их эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Малын нөхөн үржихүйн дааварын судалгаа
  • Малын нөхөн үржихүйн өвчний судалгаа
  • Адууны нийлүүлгийн өвчний дааварт нөлөөлөх судалгаа

оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах