Судлаачид

Вирус судлалын лабораторийн эрхлэгч

B.Boldbaatar
Базарцэрэнгийн Болдбаатар, ЭШТА, доктор (PhD), Малын их эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Вирусын гаралтай зоонозын өвчний судалгаа, “Нэг эрүүл мэнд”
  • Вирусын гаралтай мал, амьтны өвчний судалгаа
  • Вирусын гаралтай өвчний тархвар судлал

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах