Судлаачид

Вирус судлалын лаборатори, эрдэм шинжилгээний ажилтан

Erdenechimeg
Дашзэвгэ овогтой Эрдэнэчимэг, Доктор, Малын их эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Шинээр болон дахин сэргэж буй вируст өвчний судалгаа
  • Эсийн анхдагч болон дамжмал өсгөвөр ашиглан мал, амьтаны вирус ялган авах
  • Мал, амьтны вируст өвчнийг оношлох болон сэргийлэх бэлдмэлийн загвар боловсруулах

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах