Судлаачид

Вирус судлалын лаборатори, эрдэм шинжилгээний ажилтан

Odbileg
Раадан ОДБИЛЭГ, Доктор (PhD), Малын их эмч
Судалгааны мэргэшсэн чиглэл:
  • Мал эмнэлгийн вирус судлал
  • Мал эмнэлгийн дархлаа судлал
  • Мал эмнэлгийн эгэл биетэн судлал (Trypanosoma)
  • Вирусийн гаралтай халдварт өвчний оношилгоо (Эсийн өсгөвөр)
  • Молекул биологийн орчин үеийн арга (Клонинг)

Оролцсон төсөл:

Ажлын туршлага:

Сүүлийн 3 жилийн бүтээл (өгүүлэл):

Холбоо барих:

Бусад судлаачидруу буцах