Мэдээ

Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн ЭША Д. Отгонсүрэн Докторын зэргээ хамгааллаа.

Otgonsuren Otgonsuren